Stočarstvo

U 2013. godini društvo je obnovilo staju za tov junadi kapaciteta 120 komada u turnusu. U ishrani junadi koristi se hrana proizvedena u vlastitoj ratarskoj proizvodnji. Zanimljivo je da je junad prve klase našla svoje tržište u inozemstvu i to prije svega Italiji i Libanonu. U budućnosti se planira napraviti nova staja za tov kapaciteta 600 komada u turnusu.