Kontakt

Poljoprivreda Lipik d.d.

Adresa:
Ulica Ergela 1
34551 LIPIK
Uprava: 034/421-060
Silosi: 034/421-328
Računovodstvo: 034/421-108
OIB: 51436233899 Fax: 034/421-128

E-mail:  [email protected] | [email protected]